Hedeflerimiz

Bütünleşik pazarlamanın önemine inanıyoruz. Sahip olduğumuz bilgi, birikim ve deneyimi müşterilerimizle paylaşıyoruz, rekabetçi iletişim ve pazarlama ortamında yaratıcı çözümlerle fark yaratmayı amaçlıyoruz.

Neler Yaparız?

Özgün, sürdürülebilir, sadece görsel ve işitsel anlamda değil zihinde de tat bırakabilecek projeleri ortaya çıkarmak ve geliştirmek üzere, deneyimlerimizi İlay Reklam Ajansı çatısı altında topladık. İlkelerimiz doğrultusunda, kültürel birikimlerimizin deneyimlerimizle bütünleştiği, güvenilir, çağdaş, toplum çıkarlarını gözeten, etik, bilimsel ve teknolojik gelişmelere entegre bir iş anlayışı benimsedik. Öncelikli hedefimiz; kurum, kuruluş veya markaların topluma karşı sorumluluklarını yerine getirirken paydaşlar arası işbirliği ortamının oluşturulmasını sağlamak ve sahip oldukları değerleri geleceğe taşımaları için sosyal sorumluluk bilincini yaygınlaştırmaktır.

En önemli avantajımız hızla değişen iletişim trendlerine hakim olmamızdır. Marka ve kurumların, kitlelerle her dilde konuşabilmesinin önemine inanıyoruz. İşimizdeki gelişimi ve çeşitliliği müşterilerimizle paylaşıyoruz. Bu çeşitlilik müşterilerimiz için özgün ve rekabetçi çözümler üretebilmemizi sağlıyor.

  1. Marka Kentler / Kentlerin Pazarlanması ve Marka Konumlandırmaları
  2. Kamusal İletişim / Kamu Kurum ve Kuruluşlarının İletişim ve Reklam Modelleri
  3. Strateji ve Reklam / Yaratıcı Reklam ve Konumlandırma Stratejileri
  4. Kültür Sanat Projeleri / Marka, Kurum ve Kuruluşların Kültür Sanat Projeleri
  5. PR ve Medya / Etkin İletişim Araçlarını Belirlemek

Nasıl yaparız?

İletişim sürecimiz var olan piyasa ve rekabet dinamiklerini çok iyi tanımlamakla başlar. Bu yönde oluşacak strateji tüm aratıcı iletişim planımızı formüle dökmemizi ve en uygun iletişim araçları ile hayata geçirmemizi sağlar.

  1. Araştırma / Pazar analizi ve araştırma yaparız
  2. Strateji / Marka vaadi ve söylemini belirleriz
  3. İletişim Formülü / Etkin iletişim araçlarını belirleriz
  4. Tasarım ve Uygulama / İletişim araçlarını hayata geçiririz